Điều khoản chung

Tamanshop.com.vn có toàn quyền quyết định đăng hoặc không đăng; lưu giữ hoặc không lưu giữ thông tin của khách hàng/ đối tác trên trang web này mà không cần phải báo trước cho khách hàng.

Khi đăng nhập Tamanshop.com.vn người dùng tối thiểu phải 18 tuổi hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ thông tin nào với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được chúng tôi cho phép bằng văn bản. 

Điều khoản sử dụng

Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong Điều khoản sử dụng này, Tamanshop.com.vn sẽ hủy tư cách thành viên trên sàn mà không cần báo trước.

Mọi thành viên, khách hàng, đối tác của Tamanshop.com.vn  có trách nhiệm truy cập trang “Điều khoản sử dụng” mỗi khi truy cập để xem mọi sự thay đổi, bổ sung (nếu có).

Tamanshop.com.vn có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản sử dụng này, vào bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Theo đó, các thay đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên Tamanshop.com.vn mà không cần thông báo trước, và không cần phải được sự chấp thuận hoặc đồng ý của thành viên, khách hàng, đối tác. 

Khi các thành viên, khách hàng, đối tác tiếp tục sử dụng dịch vụ tại Tamanshop.com.vn sau khi các thay đổi về Điều khoản sử dụng này được đăng tải, thì chúng tôi ngầm hiểu là nội dung thay đổi, cập nhật đó đã được chấp nhận bởi các đối tượng sử dụng.

Điều khoản riêng về quy tắc đăng hoặc gắn Hotline 

Đăng tin

Tin được tự động LÀM MỚI lên đầu khu vực đã mua, quý khách còn được tặng thêm 1 lần LÀM MỚI theo thời gian bất kỳ.

Trùng lặp nội dung (SPAM): 

Với những tin trùng lặp, chúng tôi có quyền từ chối duyệt tin. Để tránh bị đánh lỗi trùng lặp, quý khách có thể thực hiện LÀM MỚI tin cũ.

Dịch vụ Hotline:

Chúng tôi cho phép quý khách hàng, đối tác, nhà cung cấp đặt Hotline trên những bài viết lọt Top Google của chúng tôi với thời gian hai bên sẽ thỏa thuận khi làm hợp đồng. Chúng tôi sẽ phụ trách khâu audit bài viết theo yêu cầu của khách hàng để giúp nhà cung cấp bán hàng hiệu quả hơn. 

Điều khoản riêng về nội dung

Tamanshop.com.vn từ chối không nhận đăng các thông tin liên quan đến sex, crack, chính trị, tôn giáo; các thông tin quảng cáo, rao vặt về rượu, thuốc lá, thịt thú rừng, vũ khí các loại, các sản phẩm nhái hoặc các sản phẩm giả của các hàng hoá khác, các mặt hàng quốc cấm khác, các mặt hàng không được quảng cáo. Chỉ chấp nhận những sản phẩm dịch vụ theo danh mục mà chúng tôi đã quy định tại Tamanshop.com.vn

Nếu tồn tại bất kỳ thông tin nào như vậy trên Tamanshop.com.vn Ban quản trị và ban biên tập sẽ thực hiện loại bỏ ngay khỏi hệ thống mà không cần báo trước. 

Với một số thông tin của khách hàng có ghi giá của sản phẩm, nếu Ban biên tập nhận thấy mức giá này không phù hợp với mức giá chung trên thị trường, chúng tôi sẽ bỏ giá, mà không cần thông báo trước.

Với tiêu đề và nội dụng của tin đăng: nhập tiếng Việt chữ thường, có dấu, viết hoa đầu dòng, không viết tắt và dùng những ký tự đặc biệt. Trong tiêu đề không được nhập số điện thoại, tên website.

Với hình ảnh của tin đăng: phải là hình ảnh có liên quan đến nội dung tin.

Với video: Chỉ tải lên các video người bán tự tạo hoặc được quyền sử dụng, video không được chèn logo của web hoặc kênh khác.

Điều khoản riêng về trách nhiệm đối với thông tin đăng trên trang

Những thông tin sản phẩm đăng tải trên Tamanshop.com.vn có thể do chúng tôi soạn thảo trước đó đã lọt Top Google hoặc do bên bán hàng cung cấp. Khách hàng đăng tin trên Tamanshop.com.vn phải tự chịu trách nhiệm về nội dung, tính xác thực của tin đăng, Tamanshop.com.vn không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của thông tin được đăng. Đồng thời, không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất mát hay hư hỏng đối với những hàng hóa được đề cập đến trong tất cả các giao dịch trên trang.

Điều khoản riêng về bản quyền thương hiệu

Để tránh cạnh tranh không lành mạnh và gây nhầm lẫn cho khách hàng, Tamanshop.com.vn giữ toàn quyền không đăng bài quảng cáo, không nhận đặt Hotline của những công ty và trang web có tính chất sau:

    • Có tính chất giả mạo Tamanshop.com.vn để cung cấp dịch vụ.
    • Sao chép giao diện của Tamanshop.com.vn
    • Sao chép slogan, logo hoặc tên miền của Tamanshop.com.vn

Chúng tôi luôn đón nhận những đóng góp bỏ sung cho các điều khoản của chúng tôi để cộng đồng chúng ta ngày càng hoàn thiện hơn. Thân ái!

5/5 - (1 bình chọn)