Tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự được quy định như thế nào?

Tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự được quy định nhằm đảm bảo cho công dân có sức khỏe tốt, đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ quân sự. Việc thực hiện nghĩa vụ quân sự không chỉ là trách nhiệm của công dân mà còn là quyền lợi của công dân. Nghĩa vụ quân sự giúp công dân rèn luyện bản lĩnh, ý chí, sức khỏe, kỹ năng quân sự, góp phần bảo vệ Tổ quốc.

Tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự
Tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự

Cùng Tâm An Shop tìm hiểu Tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự và những quy định có liên quan đến luật quân sự nhé.

1. Tiêu chuẩn điều kiện nhập ngũ năm 2023

Theo Điều 31 của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, công dân sẽ được gọi nhập ngũ khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn sau đây:

Lý lịch rõ ràng khi đi nghĩa vụ quân sự
Lý lịch rõ ràng khi đi nghĩa vụ quân sự
 • Có lý lịch rõ ràng;
 • Tuân thủ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;
 • Sức khỏe đủ để phục vụ trong quân ngũ theo quy định;
 • Trình độ văn hóa phù hợp.
Sức khỏe đủ để tham gia nghĩa vụ quân sự
Sức khỏe đủ để tham gia nghĩa vụ quân sự

2. Quy định về độ tuổi cho nghĩa vụ quân sự năm 2023

Theo Thông tư 148/2018/TT-BQP, quy định về tiêu chuẩn tuổi cho tuyển quân như sau:

Quy định về độ tuổi cho nghĩa vụ quân sự từ 18 đến 25 tuổi
Quy định về độ tuổi cho nghĩa vụ quân sự từ 18 đến 25 tuổi
 • Công dân nam từ 18 đến 25 tuổi.
 • Công dân nam đã được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học có thể tạm hoãn gọi nhập ngũ và tiếp tục tham gia đến khi 27 tuổi.
Công dân đào tạo đại học, cao đẳng hoãn nhập ngũ sẽ được gọi đến 27 tuổi
Công dân đào tạo đại học, cao đẳng hoãn nhập ngũ sẽ được gọi đến 27 tuổi

3. Tiêu chuẩn chính trị cho nghĩa vụ quân sự năm 2023

Quy định về tiêu chuẩn chính trị đi nghĩa vụ quân sự năm 2023 được xác định theo điều 2 của Thông tư 148/2018/TT-BQP. Theo đó:

Tiêu chuẩn chính trị cho nghĩa vụ quân sự
Tiêu chuẩn chính trị cho nghĩa vụ quân sự
 • Thực hiện theo Thông tư liên tịch 50/2016/TTLT-BQP-BCA, quy định về tiêu chuẩn chính trị cho việc tuyển chọn công dân tham gia phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
 • Đối với cơ quan, đơn vị có vị trí quan trọng về an ninh, cũng như trong lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; Lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp sẽ thực hiện quy trình tuyển chọn theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.
Tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự theo Thông tư 148/2018/TT-BQP
Tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự theo Thông tư 148/2018/TT-BQP

4. Tiêu chuẩn văn hóa cho nghĩa vụ quân sự năm 2023

Theo Điều 4 của Thông tư 148/2018/TT-BQP:

Tuyển chọn và gọi nhập ngũ công dân có trình độ văn hóa từ lớp 8 trở lên
Tuyển chọn và gọi nhập ngũ công dân có trình độ văn hóa từ lớp 8 trở lên
 • Tuyển chọn và gọi nhập ngũ công dân có trình độ văn hóa từ lớp 8 trở lên, theo nguyên tắc từ cao xuống thấp.
 • Đối với địa phương khó khăn, có thể xem xét tuyển chọn công dân có trình độ văn hóa lớp 7 nếu không đủ chỉ tiêu.
 • Các xã vùng sâu, vùng xa, và vùng khó khăn đặc biệt có quy định riêng về tuyển chọn.
 • Đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, phần còn lại phải có trình độ trung học cơ sở trở lên.
Đối với địa phương khó khăn, có thể xem xét tuyển chọn công dân trình độ lớp 7
Đối với địa phương khó khăn, có thể xem xét tuyển chọn công dân trình độ lớp 7

5. Tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự 2023

Tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự
Tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự

5.1. Phương thức đánh giá sức khỏe đối với nghĩa vụ quân sự năm 2023

Sau khi được kiểm tra bởi bác sĩ, mỗi chỉ số sẽ được đánh giá từ 1 đến 6 và ghi vào cột “Điểm” theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 của Thông tư 148/2018/TT-BQP như sau:

Đánh giá sức khỏe đối với nghĩa vụ quân sự
Đánh giá sức khỏe đối với nghĩa vụ quân sự
 • Điểm 1: Tình trạng sức khỏe rất tốt;
 • Điểm 2: Tình trạng sức khỏe tốt;
 • Điểm 3: Tình trạng sức khỏe khá;
 • Điểm 4: Tình trạng sức khỏe trung bình;
 • Điểm 5: Tình trạng sức khỏe kém;
 • Điểm 6: Tình trạng sức khỏe rất kém.
Đánh giá tình trạng sức khỏe theo các tiêu chuẩn
Đánh giá tình trạng sức khỏe theo các tiêu chuẩn

5.2. Phân loại sức khỏe đối với nghĩa vụ quân sự năm 2023

Tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự theo chỉ số như thế nào? Dựa trên tổng số điểm đạt được từ 8 chỉ số ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự, phân loại được quy định trong Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP, chi tiết như sau:

Phiếu phân loại sức khỏe đối với nghĩa vụ quân sự
Phiếu phân loại sức khỏe đối với nghĩa vụ quân sự
 • Loại 1: Đạt điểm 1 cho tất cả 8 chỉ tiêu;
 • Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu đạt điểm 2;
 • Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu đạt điểm 3;
 • Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu đạt điểm 4;
 • Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu đạt điểm 5;
 • Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu đạt điểm 6.

5.3. Quy trình ghi phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự:

Quy trình ghi phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự
Quy trình ghi phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự
 • Sau khi kiểm tra, bác sỹ của mỗi chuyên khoa sẽ đánh giá và ghi điểm vào cột “Điểm”. Ở cột “Lý do”, bác sỹ cần tóm tắt ngắn gọn lý do điểm được ghi; trong cột “Ký”, bác sỹ phải ký và ghi rõ họ tên của mình.
 • Trong phần kết luận, Chủ tịch Hội đồng khám sức khỏe sẽ dựa vào điểm từng chỉ tiêu để đưa ra kết luận, phân loại sức khỏe theo quy định, ghi rõ bằng số và chữ (phần chữ sẽ được đặt trong ngoặc đơn).
 • Chủ tịch Hội đồng khám sức khỏe có trách nhiệm ký vào phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự sau khi kết luận.
 • Chữ ký của Chủ tịch Hội đồng khám sức khỏe sẽ được đóng dấu của cơ quan Chủ tịch Hội đồng.
Khám sức khỏe đạt tiêu chuẩn đi bộ đội
Khám sức khỏe đạt tiêu chuẩn đi bộ đội

Chữ ký của Chủ tịch Hội đồng khám phúc tra sức khỏe sẽ được đóng dấu của đơn vị quyết định thành lập Hội đồng khám phúc tra sức khỏe.Lưu ý:

 • Trong trường hợp bệnh nhân đang mắc bệnh cấp tính, điểm đó sẽ được kèm theo chữ “T” bên cạnh (nghĩa là “tạm thời”). Người kiểm tra phải viết tên bệnh bằng tiếng Việt và có thể sử dụng danh từ quốc tế trong hai ngoặc đơn. Nếu chữ “T” ở chỉ tiêu có điểm cao nhất, phải ghi chữ “T” vào phần phân loại sức khỏe.
 • Trong trường hợp nghi ngờ và không thể đánh giá điểm ngay, Hội đồng khám sức khỏe có thể hướng dẫn công dân đến bệnh viện để có kết luận chính xác hơn.
 • Nếu không thể đưa ra kết luận, công dân sẽ được hướng dẫn đến bệnh viện chuyên khoa gần nhất để kiểm tra và đưa ra chẩn đoán. Thời gian tối đa là 7-10 ngày và chỉ thực hiện trong trường hợp cần thiết.
 • Đối với những trường hợp phiếu sức khỏe có chữ “T”, Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự phải hướng dẫn công dân đến cơ sở y tế để điều trị.
Công dân được kiểm tra tại bệnh viện chuyên khoa nếu cần thiết
Công dân được kiểm tra tại bệnh viện chuyên khoa nếu cần thiết

5.4. Tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự năm 2023

Theo quy định chi tiết trong Khoản 3 của Điều 4 của Thông tư 148/2018/TT-BQP. Theo đó:

Người có sức khỏe thuộc các loại 1, 2, 3 mới được tham gia nghĩa vụ quân sự
Người có sức khỏe thuộc các loại 1, 2, 3 mới được tham gia nghĩa vụ quân sự
 • Việc tuyển chọn công dân để thực hiện nghĩa vụ quân sự tập trung vào những người có sức khỏe thuộc các loại 1, 2, 3, như được quy định trong Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP, về việc kiểm tra sức khỏe đối với nghĩa vụ quân sự.
 • Đối với các cơ quan, đơn vị, và vị trí quy định trong Thông tư liên tịch 50/2016/TTLT-BQP-BCA, việc tuyển chọn phải đảm bảo tuân thủ theo tiêu chuẩn đặc biệt quy định bởi Bộ Quốc phòng.
 • Các công dân thuộc loại sức khỏe 3, bao gồm những người có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị ở mức độ nào đó), nghiện ma túy, hoặc nhiễm HIV/AIDS, sẽ không được nhập ngũ vào Quân đội.
Công dân không đủ chỉ tiêu sẽ tạm hoãn đi nghĩa vụ quân sự
Công dân không đủ chỉ tiêu sẽ tạm hoãn đi nghĩa vụ quân sự

Vì thế, sức khỏe đáp ứng yêu cầu pháp luật để thực hiện nghĩa vụ quân sự là sức khỏe thuộc các loại 1, 2, 3 tương ứng với trạng thái rất tốt, tốt, và khá. Những người có sức khỏe thuộc loại 4, 5, 6, tương ứng với trạng thái trung bình, kém, và rất kém, sẽ không đáp ứng đủ tiêu chuẩn để thực hiện nghĩa vụ quân sự.

6. Lời kết

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân đối với Tổ quốc, là trách nhiệm của mỗi công dân khi đến tuổi trưởng thành. Để đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ quân sự, những công dân được gọi nhập ngũ phải có sức khỏe tốt, đáp ứng được các tiêu chuẩn quy định của pháp luật.Để đáp ứng được tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự, công dân cần chú ý chăm sóc sức khỏe, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, bổ sung đầy đủ dưỡng chất, tránh các chất kích thích, chất gây nghiện.

5/5 - (1 bình chọn)

One thought on “Tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự được quy định như thế nào?

 1. Pingback: Top 12 dòng sữa dành cho người lớn tuổi tốt nhất thị trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *